fbpx

CAC v e-commerce

Moderní online analýza umožňuje sledovat chování jednotlivých zákazníků a přímo na ně zacílit reklamní sdělení. Využíváte tyto možnosti? Víte kolik Vás stojí získání nového zákazníka? Jedná se o velmi cenné informace, které stojí za srovnání s údaji o životním cyklu spotřebitelů. Jen tak získáte přehled, které marketingové kanály jsou ty pravé a kolik se vyplatí investovat, abyste získali nového zákazníka. Navíc také zjistíte, jaké příjmy v daném časovém období vygenerujete.

Jak vypočítat náklady na získání zákazníka?

CAC (ang. Customer Acquisition Cost) je ukazatel, který určuje náklady na získání nového zákazníka. Jedná se o podíl nákladů vynaložených na propagační činnosti v poměru k počtu nových zákazníků. Vypočítáte ho podle vzorce:

CAC = \dfrac{výdaje\: na\: marketing\: a\: prodej}{počet\: nových\: zákazníků}

Pokud například investujete do reklamy na Facebooku a na Google Ads 5 000 CZK a získáte 10 nových zákazníků bude se CAC rovnat částce 500 CZK.

Je to hodně? Záleží za co. Hodnota CAC by měla odrážet realitu obchodu a ukazatele LTV, tedy životní hodnotu zákazníka. Díky LTV lze posoudit, kolik nám zákazník v daném čase vydělá.

O čem nás ukazatel CAC informuje?

Náklady na získání zákazníka lze vypočítat také pro každý marketingový kanál zvlášť – pro e-mail marketingovou kampaň, Google Ads nebo reklamy na sociálních sítích. Získáme tak přesné informace o tom, které propagační kanály jsou efektivní a podporují prodeje ve Vašem e-commerce, a které je třeba optimalizovat nebo úplně zrušit.

Pokud víte, které kanály marketingové komunikace ve Vaší e-commerce mají nejnižší ukazatel CAC, vyplatí se zdvojnásobit investice na jejich další podporu. Přidělení marketingového rozpočtu na kanály s nižší hodnotou CAC umožní získat více zákazníků, a přitom udržet pevně stanovený rozpočet.

Stránka používá soubory cookies za účelem vedení statistiky v souladu s podmínkami Ochrana osobních údajů.