fbpx

CAC w e-commerce

Współczesna analityka internetowa pozwala na śledzenie zachowań klientów i kierowanie do nich precyzyjnych komunikatów reklamowych. Czy korzystasz z tych możliwości? Czy wiesz, ile kosztuje Cię pozyskanie nowego klienta? To bardzo cenne informacje, które warto porównać z danymi na temat cyklu życia konsumentów. Wówczas otrzymamy jasny obraz tego, w które kanały marketingowe i w jakie kwoty warto inwestować, aby poszerzyć grono klientów i dowiedzieć się ile przychodu będziemy w stanie wygenerować w danym czasie.

Jak obliczyć koszt pozyskania klienta?

CAC (ang. Customer Acquisition Cost) to wskaźnik, który określa koszt pozyskania nowego klienta. Jest to iloraz kosztów poniesionych na działania promocyjne do ilości nowych klientów. Obliczysz go według wzoru:

CAC = \dfrac{koszty\: marketingu\: i\: sprzedaży}{liczba\: nowych\: klientów}

Przykładowo: jeśli zainwestujesz w reklamę na Facebooku i Google Ads 500 PLN i pozyskasz w ten sposób 10 nowych klientów, CAC wyniesie 50 PLN.

Czy to dużo? To zależy. Wartość CAC należy odnieść do realiów prowadzonego biznesu oraz do wskaźnika LTV, czyli do wartości życiowej klienta. LTV pozwala nam oszacować, ile zysku przyniesie nam pozyskany klient w danym czasie.

O czym informuje wskaźnik CAC?

Koszt pozyskania klienta można także obliczać w odniesieniu do każdego kanału marketingowego z osobna, np. dla kampanii e-mail marketingowych, Google Ads czy reklam w mediach społecznościowych. Wówczas otrzymamy dokładne informacje na temat tego, który z kanałów promocji działa efektywnie i wspiera sprzedaż w Twoim e-commerce, a który należy zoptymalizować lub z niego zupełnie zrezygnować.

Jeśli wiesz, które kanały komunikacji marketingowej w Twoim e-commerce mają najniższy wskaźnik CAC, warto podwoić na nie wydatki. Alokacja budżetu marketingowego w kanały o niższej wartości CAC pozwala na pozyskanie większej ilości klientów przy zachowaniu stałej kwoty budżetu.

Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych, zgodnie z Polityka prywatności.