fbpx

QuarticOn zapowiada osiągnięcie break even w IV kwartale 2019 r. Jednocześnie prezentuje wstępne dane finansowe za I kwartał 2019 r.

Początek 2019 r. był dla QuarticOnu czasem intensyfikacji aktywności w obszarze platform
e-commerce oraz wzmocnienia pozycji na rynku słowackim. Właśnie tam Spółka podpisała umowę z platformą do budowy sklepów internetowych CreativeSites na dostarczanie rozwiązań do personalizowanych rekomendacji oraz automatyzacji marketingu. CreativeCites obsługuje na Słowacji ponad 400 sklepów internetowych. Spółka pozyskała też strategicznego partnera marketingowego – wiodącą porównywarkę cenową na słowackim rynku – PriceMania.sk. Ta skupiająca większość słowackich sklepów internetowych porównywarka prowadzi również aktywne działania edukacyjne w obszarze e-handlu.

Spółka zakończyła także prace rozwojowe nad pierwszą aplikacją QuarticOn na platformę Shopify, pozwalającą na sprzedaż usług w modelu SaaS. Już w maju aplikacja znajdzie się w procesie weryfikacji na platformie, która aktualnie skupia ponad 800 tys. sklepów ze 175 krajów.

Pierwsze miesiące 2019 r. były dla nas bardzo pracowite. Wdrożyliśmy efektywne zarządzanie projektami rozwojowymi i ułożyliśmy optymalną roadmapę produktową. W kolejnych kwartałach zamierzamy skoncentrować się na intensywnym pozyskiwaniu leadów sprzedażowych, m.in. poprzez content marketing czy dzięki organizowanym przez nas webinarom i emisjom e-booków. Chcemy też w II kwartale rozwinąć partnerski kanał sprzedaży. Doświadczenie z naszej obecnej współpracy na rynkach zagranicznych pokazuje, że jest to w początkowej fazie bardziej efektywna forma penetracji rynku, niż budowa własnych zespołów sprzedażowych od zera. Wiążemy duże nadzieje ze sprzedażą naszych usług poprzez platformy e-commerce. Jeśli nasza pierwsza aplikacja na Shopify przyniesie pozytywne efekty, zamierzamy rozpocząć prace nad kolejnymi aplikacjami na tę platformę. Jednocześnie będziemy analizować możliwości zbudowania podobnych narzędzi na inne, uznane platformy. Przy realizacji prac nas wybranymi projektami, nie wykluczamy możliwości wystąpienia o dofinansowanie z funduszy unijnych – mówi Paweł Wyborski, założyciel i CEO QuarticOn SA.

QuarticOn przedstawił również wybrane wstępne dane finansowe za I kwartał 2019 r. Spółka w okresie styczeń-marzec 2019 r. wypracowała 1,24 mln zł przychodów ze sprzedaży (I kwartał ma najniższe przychody w skali roku), co oznacza wzrost o 17% r/r. EBITDA (na bazie wyniku ze sprzedaży) ukształtowała się na poziomie -0,78 mln zł, a wynik netto wyniósł -1,41 mln zł. Pierwsze trzy miesiące 2019 r. były dla Spółki okresem intensywnych działań rozwojowych i optymalizacyjnych oraz dużej aktywności prosprzedażowej, których koszty musiały mieć wpływ na wyniki finansowe. Jednak już w II kwartale br. Spółka spodziewa się pierwszych pozytywnych rezultatów, m.in. z reorganizacji modelu sprzedażowego i optymalizacji wydatków, a w IV kwartale br. zamierza osiągnąć break even. 

Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych, zgodnie z Polityka prywatności.