fbpx

Kluczowe kierunki rozwoju w perspektywie do 2024 roku

Przyjęta przez QuarticOn wizja rozwoju w perspektywie do 2024 roku przewiduje w szczególności rozwój Spółki oparty na dwóch segmentach biznesowych tj. Customer Data_ Experience Platform (CDXP), czyli kompleksowej ofercie dla e-commerce oraz AI Asystent Sprzedaży Mody, czyli innowacyjnym rozwiązaniu pozwalającym na zastąpienie personalnego stylisty modowego sztuczną inteligencją (w tym opracowanie dedykowanej funkcjonalnej wersji aplikacji mobilnej z wykorzystaniem rozwiązań tworzonych w ramach projektu badawczo rozwojowego, o którym Spółka informowała raportem bieżącym ESPI 16/2021). Wraz z przyjęciem ww. koncepcji kluczowych kierunków rozwoju, Spółka zakończyła również proces optymalizacji firmy pod kątem kosztowym i procesowym. Pozwoliło to na opracowanie wyżej wymienionych kierunków rozwoju oraz skoncentrowaniu się na skalowaniu sprzedaży.

Ponadto koncepcja rozwoju w perspektywie do 2024 roku przewiduje również potencjalne akwizycje na rynku Europy Środkowej i Wschodniej (CEE) oraz dalszy rozwój w tym regionie. Spółka nie wyklucza jednak również szerszego wejścia w 2023 roku na jeden z rynków zachodnio europejskich. Zakładając dynamiczny rozwój Spółki, nie wykluczone jest również przeniesienia notowań akcji Spółki na Rynek Główny GPW w perspektywie 2-3 lat.

W załączeniu Spółka przekazuje bardziej szczegółowe informacje nt. przyjętej koncepcji kluczowych kierunków rozwoju w perspektywie do 2024 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że przyjęcie koncepcji kluczowych kierunków rozwoju w perspektywie do 2024 roku jest jednym z rezultatów przeglądu opcji strategicznych, co jednak nie wyklucza dalszych działań Spółki w kontekście możliwego połączenia z innym podmiotem, zaangażowania inwestora strategicznego zarówno finansowego jak i branżowego czy potencjalne partnerstwo strategiczne z zagranicznym podmiotem.

Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych, zgodnie z Polityka prywatności.