fbpx

Informacja o nowych umowach handlowych

Zarząd QuarticOn S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 13 kwietnia 2022 r. przedłużył na okres kolejnych 12 miesięcy umowę z firmą Wittchen S.A. na usługi CDXP (Marketing Automation, silnika personalizowanych rekomendacji AI dla e-commerce oraz inteligentnej wyszukiwarki Smart Search) dla polskich i zagranicznych sklepów klienta (łącznie 14 abonamentów), o której Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 5/2021. Ponadto Spółka przedłużyła świadczenia usług rekomendacji i Smart Search dla sieci Apart (cztery abonamenty) oraz pozyskała nowe abonamenty m.in. z Martes Sport (4 abonamenty dla 4 krajów) oraz podpisała umowę ze słowacką firmą z branży medycznej Medirex (pierwsza znacząca sprzedaż systemu CDXP w tym nowym sektorze), w związku z czym łączna wartość nowych podpisanych umów wynosi 590 tys. zł w skali roku.

Warunki realizacji ww. umów, w tym w zakresie możliwości odstąpienia od nich czy naruszenia ich warunków, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zawarcie ww. umów to efekt rozwoju kanału „direct” oraz kanału partnerskiego. Zarząd Spółki, oceniając aktualną skalę rozmów handlowych, spodziewa się zwiększenia dynamiki pozyskiwania nowych abonamentów w kolejnych miesiącach.

Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych, zgodnie z Polityka prywatności.