fbpx

QuarticOn rozpoczyna przegląd opcji strategicznych

QuarticOn podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych. Przegląd będzie obejmował analizę i wybór optymalnych rozwiązań wspierających rozwój strategiczny firmy, przede wszystkim w zakresie dalszego zwiększania udziału spółki na rynkach Europy Centralnej i Południowej.

Obecnie udział sprzedaży zagranicznej przekracza 30 proc. całkowitych obrotów, natomiast Spółka zamierza dążyć do wzmocnienia swojej pozycji na rynkach zagranicznych i wzrostu tego wskaźnika.

W ramach przeglądu opcji strategicznych pod uwagę zostaną wzięte różne scenariusze przyśpieszające rozwój spółki, w tym m.in. ewentualne możliwe przejęcie lub połączenie z innym podmiotem, zaangażowanie inwestora strategicznego zarówno finansowego jak i branżowego czy potencjalne partnerstwo strategiczne z zagranicznym podmiotem.

Kluczowym czynnikiem wpływającym na wybór przyszłego scenariusza (lub scenariuszy) będzie wpływ na optymalizację oferty emitenta i/lub znaczne poszerzenie udziału sprzedaży na konkretnym rynku. Wspomniane działania mają na celu przyśpieszenie wzrostu skali działania spółki, polepszenie wyników finansowych, a co za tym idzie, wzrost wartości dla akcjonariuszy. Nie można przy tym wykluczyć, że wybór konkretnego scenariusza mógłby prowadzić również do ewentualnej zmiany w obecnej strukturze akcjonariatu spółki, przy czym na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego żadne decyzje w zakresie wyboru konkretnej opcji dalszego rozwoju nie zostały podjęte.

Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych, zgodnie z Polityka prywatności.