fbpx

ROAS – proč se tento KPI vyplatí měřit?

Investujete do reklamy? Víte, která se opravdu vyplatí? Pokud jste dosud rentabilitu reklam příliš neřešili, určitě se vyplatí to změnit a zohlednit ukazatel ROAS.

Co je to ROAS?

Návratnost výdajů na reklamu neboli ROAS (ang. Return on Ad Spend), je termín, který se v reklamním světě používá pro vyhodnocení zisků generovaných díky reklamním kampaním. Stručně řečeno, pomocí ROAS lze vypočítat návratnost nákladů na reklamu.

Jak vypočítat ROAS?

ROAS = \dfrac{příjem\: z\: reklamní\: kampaně\:}{náklady\: na \: reklamní\: kampaně\:}

Pokud jste například utratili 1 000 CZK za reklamu, díky níž jste prodali zboží za celkem 10 000 CZK, bude se ROAS rovnat 10.

Co tento výsledek znamená? Daná reklama vygenerovala desetinásobek nákladů na kampaň.

Tento vzorec můžete využít k výpočtu návratnosti výdajů za reklamu v daném kanále, konkrétní kampaň, skupinu reklam nebo dokonce pro jednotlivá klíčová slova.

Podrobnost analýzy ve skutečnosti závisí na účelu kampaně. Ukazatel ovlivňují i celkové výdaje firmy, včetně operačních, výše marže a celkové kondice Vašeho e-commerce.

Proč se vyplatí měřit ROAS?

Tento ukazatel poskytuje velmi cenná data v každé fázi rozvoje firmy. Lepší pochopení návratnosti nákladů na reklamu umožní:

  • lépe sestavit rozpočet do budoucna,
  • efektivněji využít reklamní rozpočet,
  • připravit mnohem účinnější propagaci, díky níž dosáhnete požadovaných reakcí zákazníků a zvýšíte povědomí o firmě na internetu.

Stránka používá soubory cookies za účelem vedení statistiky v souladu s podmínkami Ochrana osobních údajů.