fbpx

Nejlepší pop-up pro e-commerce

Na první pohled se zdá, že pop-upy byly stvořeny s jedním cílem: aby je co nejrychleji zavřít. Není však pochyb o tom, že pop-up, to znamená hlášení v podobě objevujícího se okénka, velmi úspěšně přitahuje pozornost. O tom, zda naštve návštěvníka nebo ho povzbudí, aby udělal další krok, rozhoduje jeho obsah. Postačí šikovně přizpůsobit obsah hlášení. Dneska se podíváme zblízka na pop-up, tzn. nejvíce kontroverzní formu reklamy v síti. Zjisti, který z nich je klíčovým nástrojem v e-commerce a zvětši konverzi až o 44%.

Pop-up je pouze forma!

Za prvé je se nutno zbavit veškerých asociací a přestat se dívat na pop-up pouze jako na agresivní reklamu. Přece jsou úspěšně využívány nejlepšími internetovými prodejci. Pop-up je pouze forma! Neznamená nic víc než ‘vyskakující okénko’. Nejdůležitější je obsah hlášení, který by měl být vhodně přizpůsobený preferencím individuálního uživatele. Dobrý po-up je takový, který zvyšuje angažovanost zákazníka a je zobrazován na místě, které zaručuje maximální účinnost. Takže nakonec přinese zisk pro Tvé podnikání. Co to přesně znamená a jaké dodatečné podmínky musí splňovat?

Obsah

Obsah okénka pop-up by měl být definován na základě chování se návštěvníka a ideálně přizpůsoben jeho zájmům. Pouze tehdy si zákazník přečte zobrazenou informaci do konce místo toho, aby hledal křížek v pravém horním rohu. V praxi to znamená, že každý uživatel by měl uvidět jinou verzi přizpůsobenou přesně tomu, co si prohlížel na stránce. Personalizovaná doporučení na pop-up jsou v současné době jednou z nejúčinnějších metod prezentování návrhů výrobků. Musí však být zobrazeny v jednom jediném, strategickém okamžiku, o čemž je řeč níže.

Čas

Klíčovou otázkou je to, kdy se pop-up objeví na stránce. V e-commerce se nejlépe osvědčují doporučení zobrazovaná ihned po přidání výrobku do košíku. Zákazník je tehdy maximálně zapojený do nákupního procesu a navrhované výrobky tvoří dodatečný impuls. Místo nudného textu potvrzující přidání výrobku do košíku, zákazník uvidí příslušenství doplňující vybrané zboží. Umožňuje mu to objevit komplementární výrobky (cross-selling), bez nutnosti podnikat dodatečné kroky. Je to za prvé pohodlné pro uživatele: personalizovaná nabídka, maximálně zkrácená doba vyhledávání. Za druhé je to dobré pro Tvé podnikání: vyšší konverze a větší prodej.

Strategie

Dříve jsme se již zmínili o strategii cross-sell, tedy doporučování doplňujících výrobků. To právě tato taktika dosahuje nejlepších výsledků. Je důležité, aby nabídky zahrnovaly pouze výrobky levnější od toho, který se nachází v košíku a pouze nepatrně navyšovaly hodnotu košíku. Vhodně zvolené komplementární výrobky – nebudou dezorientovat – a povzbudí zákazníka k provedení dalšího nákupu. Například: zákazníkovi, který vložil do košíku boty na fotbal, budou zobrazeny chrániče a štulpny. Doporučení vyvolávají potřebu, zákazník si ji uvědomuje, a jelikož se celková cena objednávky zvětší pouze nevýznamně, přidává další výrobek do košíku.

Rozhraní

Aby pop-up plnil sovu úlohu, mělo by ho, kromě hodnotného obsahu, charakterizovat také příznivé rozhraní. Je nutno respektovat rozhodnutí zákazníků, kteří nejsou rozhodnutí pro dodatečný nákup a pamatovat na viditelný křížek umožňující zavřít okno. Kromě toho by okénko mělo být zcela přizpůsobené vzhledu stránky a tvořit její nedílnou část. Zde se osvědčí pouze nativní rámečky. Pak pop-up nebude vnímán jako reklama, ale dodatečná, pomocná funkce stránky.

Stručně řečeno

  • Dobře navržený pop-up zřetelně zvětšuje konverzi a generuje dodatečný prodej;
  • Obsah pop-up by měl být přizpůsoben individuálním zájmům uživatele;
  • Nejlepší výsledky dosahuje pop-up, který je zobrazován bezprostředně po přidání výrobku do košíku, tedy tehdy, kdy je klient nejvíce zapojen do nákupního procesu;
  • Nejúčinnější strategií je cross-sell, tedy doporučování komplementárních výrobků, za niskou cenu;
  • Je nutno se postarat o vzhled okna: nejlépe se osvědčují nativní rámečky.

Stránka používá soubory cookies za účelem vedení statistiky v souladu s podmínkami Ochrana osobních údajů.