fbpx

Co je to umělá inteligence?

S umělou inteligencí se nejčastěji setkáváme u moderních technologií a internetu. Někomu se vybaví pokročilé algoritmy, jinému očekávání budoucích událostí nebo technologických inovací. Kdo má pravdu?

Jaká je definice umělé inteligence?

Umělá inteligence (ang. artificial intelligence, AI) je odvětvím informatiky, která učí stroje vykonávat lidské činnosti, které dosud byly privilegiem lidí. Klade důraz na analýzu intelektu a logiky.

Které oblasti umělou inteligenci využívají?

Systémy na bázi umělé inteligence se hojně využívají při kontrole technologických procesů v továrnách, při překladu textů, programování her, rozeznávání obrazů, řeči a písmen.AI se využívá také v oblasti digitálního marketingu, e-commerce, spravování databází a zákaznického servisu.

Příklady využití umělé inteligence v praxi

  • Rozhodovací procesy – strojové učení a umělá inteligence dokáží odhadnout, jak určitá skupina zákazníků zareaguje na danou nabídku. Takto vznikají přesvědčivé prodejní nabídky.
  • Cross-selling a up-selling – díky využití AI v analýze dat je možné přesně zaměřit nabídky, které zvyšují hodnotu nákupu.
  • Zákaznický servis – AI usnadňuje shromažďování informací o zákaznících. Oddělení zákaznického servisu se tak může lépe připravit na rozhovory a rychleji problém vyřešit.
  • Analýza údajů – správná obchodní rozhodnutí můžeme udělat jen když analyzujeme všechna data týkající se fungování společnosti. Umělá inteligence podporuje fungování moderních systémů pro analýzu dat a poskytuje možnost získat komplexní pohled na stav společnosti.
  • RTM – umělou inteligenci lze využít také při zapojení zákazníků do slevových akcí v reálném čase. Nabídku pro konkrétní osobu lze zobrazit na stránce během prohlížení. Pravděpodobnost nákupu se tím zvyšuje.

Stránka používá soubory cookies za účelem vedení statistiky v souladu s podmínkami Ochrana osobních údajů.