fbpx

QuarticOn zaprezentował wstępne wyniki finansowe za IV kwartał 2019

QuarticOn zaprezentował wstępne wyniki finansowe za IV kwartał 2019 i jednocześnie poinformował o osiągnięciu dodatniej EBITDA w grudniu.

Zainicjowane przez QuarticOn jeszcze w ubiegłym roku działania zmierzające do przemodelowania procesów sprzedażowych oraz wprowadzenie na szeroką skalę sprzedaży produktów w kanale SaaS (software as a services) przy jedoczesnej optymalizacji wydatków pozwoliły w grudniu osiągnąć Spółce zapowiadany próg rentowności (break even) na poziomie EBITDA[1] .

W czwartym kwartale 2019 roku, QuarticOn zintensyfikował działania na platformach e-commerce pozyskując kolejnych klientów na swoje rozwiązania (na koniec roku, spółka zanotowała 63% przyrost liczby klientów w kanale SaaS w stosunku do końca III kwartału 2019 roku). Efekty tych działań były widoczne już w wynikach sprzedażowych w kanale SaaS za IV kwartał 2019 r., które w tym okresie osiągnęły 5% ogółu przychodów (w poprzednim kwartale 1,5%). Przeprowadzony równolegle proces optymalizacji kosztów pozwolił Spółce zredukować ich poziom w ujęciu do poprzedniego kwartału o 15%, dzięki czemu w grudniu 2019 r. Spółka osiągnęła zakładany dodatni wynik EBITDA.

QuarticOn przedstawił również wybrane wstępne dane finansowe za IV kwartał 2019 r. Spółka osiągnęła w okresie wrzesień – grudzień 2019 r. przychody ze sprzedaży na poziomie ok. 1,14 mln zł co oznacza wzrost sprzedaży o 4,8% w relacji do poprzedniego kwartału, a EBITDA (na bazie wyniku ze sprzedaży) ukształtowała się na poziomie -145 tys. zł, co jest rezultatem o 280 tys. zł lepszym niż w kwartale poprzednim. Z kolei wynik netto w IV kwartale 2019 r. wyniósł -859,3 tys. zł.

– Końcówka minionego roku była dla nas bardzo pracowita i intensywna, w kontekście ilości działań pro-sprzedażowych. W ostatnich miesiącach koncentrowaliśmy się przede wszystkim na rozwoju sprzedaży naszych produktów w kanale SaaS, która na koniec roku stanowiła już prawie 7% sprzedaży ogółem. Trochę eksperymentowaliśmy z różnymi formami współpracy z platformami ale chyba znaleźliśmy optymalny dla obu stron model. Dlatego liczymy, że rozwój w tym obszarze pozwoli na realne skalowanie biznesu i pozyskanie dużej liczby klientów, także z wielu zagranicznych rynków jednocześnie. Nie zapominamy również o działalności badawczej i rozwoju kolejnych produktów. Podobnie, kwestia rozwoju przez ewentualne akwizycje jest intensywnie analizowana – mówi Paweł Wyborski, Prezes Zarządu i założyciel QuarticOn S.A. Ostatni kwartał 2019 roku to również dalsza optymalizacja procesów i obniżanie kosztów operacyjnych.

– Od II kwartału Spółka prowadziła działania zmierzające do redukcji kosztów. Dzięki nim, koszty operacyjne[2] w ostatnim kwartale 2019 roku były o prawie 740 tys. zł  niższe niż w I kwartale (spadek o 36%). To dobrze, że w efekcie podjętych działań po stronie sprzedażowej i kosztowej, udało się nam zrealizować zapowiadany break-even na poziomie EBITDA. Natomiast nie ukrywamy, że liczymy na znacznie bardziej dynamiczny rozwój i wzrost sprzedaży w 2020 roku. Jest to szczególnie istotne przy obecnie co raz większej  presji wzrostu koszów.– tłumaczy Michał Giergielewicz, Członek Zarządu QuarticOn SA.

[1] EBITDA na bazie wyniku ze sprzedaży. W ujęciu miesięcznym i kwartalnym Spóła prezentuje EBITDA wyliczoną w oparciu o wynik na sprzedaży, a przy wartościach rocznych na bazie wyniku operacyjnego.

[2] Koszty operacyjne z wyłączeniem amortyzacji

Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych, zgodnie z Polityka prywatności.