fbpx

Jak správně napsat content marketingové texty pro e-commerce?

Široká nabídka zboží za lákavé ceny není jediným způsobem, jak zákazníky internetových obchodů zaujmout. Dobrým nástrojem při budování obchodní strategie je především content marketing. Díky hodnotnému a poutavému obsahu se můžete prezentovat jako odborník v oboru, generovat větší návštěvnost stránek a navýšit prodeje. Jak vytvořit účinné texty v e-commerce?

Content marketing – síla obsahu v e-shopu 

Content marketing patří v dnešní době mezi klíčové marketingové strategie v e-commerce. Díky vytváření hodnotných a poutavých obsahů se internetové obchody mohou prezentovat jako důvěryhodní odborníci. A důvěra je v internetovém byznysu nesmírně důležitá. 

Péče o kvalitu popisků zboží a služeb, publikování zajímavých článků a návodů, stejně jako nahrávání videí či vytváření infografik jsou projevem péče o zákazníka a profesionálního přístupu k aktivitám na trhu. 

Díky dobrému obsahu mohou e-shopy získat převahu nad konkurencí, zvýšit relevantní návštěvnost svých stránek a prostřednictvím lepší viditelnosti ve výsledcích vyhledávání zvýšit konverzi.

Síla a význam contentu mají v marketingové strategii e-commerce obrovskou cenu. Pokud však chcete potenciál obsahu plně využít, musíte vědět, jak jej správně vytvořit. 

5 pravidel tvoření účinného contentu v e-commerce

 1. Poznat odběratele a jeho potřeby

Univerzální sdělení určené pro všechny je ve skutečnosti sdělením pro nikoho. Prvním krokem při přípravě content marketingové strategie v e-commerce musí být poznání příjemce a jeho potřeb.

Pokud využijeme dostupné analytické nástroje jako např. Google Analytics, můžeme vytvořit personu – virtuální obraz potenciálního zákazníka. Ze shromážděných dat především zjistíme, kým jsou zákazníci e-shopu, jaké mají zájmy, co očekávají a jaké vyznávají hodnoty. 

Pokud víme, s kým chceme komunikovat, zamysleme se, co naši příjemci potřebují a co jim náš internetový obchod může nabídnout. Čím širší obraz cílové skupiny máme, tím větší je šance, že sdělení naše potenciální zákazníky zaujme. Po provedení důkladné analýzy se konečně můžeme zamyslet nad ideálním způsobem komunikace s odběrateli. 

 1. Přizpůsobit jazyk 

Obsah stránek musí být bezpochyby přizpůsoben profilu cílové skupiny. Při korespondenci se zákazníky, používejte jazyk, kterému rozumí a který sami používají. 

Jinak bude vypadat komunikace s mladými matkami, jinak se seniory, a ještě jinak s amatérskými kulturisty. Podle oblasti působnosti musíte užívat více (finanční, zdravotní oblast) či méně (oděvní, kosmetická oblast) formální jazyk. 

 1. Různá forma sdělení

Jazyk však není jediným aspektem – aby byl content marketing účinný, je třeba využít různé formy sdělení, jako např.:

 • popisky kategorií a zboží,
 • firemní blog,
 • nejčastěji kladené otázky (FAQ),
 • slovník pojmů,
 • informace z oboru,
 • zprávy z akcí,
 • novinky,
 • recenze,
 • e-booky.

Ani ten nejlepší text nebude plnit svou funkci, pokud nebude doplněn vizuálně atraktivními infografikami nebo v poslední době stále oblíbenějšími videi. Zábavná forma sdělení má daleko větší dosah. 

Podle průzkumu Radbound University Nijmegen, rozptyluje zábavná forma sdělení mozek příjemců – dokonce i těch, kteří jsou vůči reklamám negativně nastavení. Díky humoru klesá ostražitost příjemců a jejich reakce více podléhají emocím.

 1. Tvoření hodnotných a originálních obsahů

Content marketing je poháněn kvalitním a jedinečným obsahem. Za kvalitní obsah lze považovat takový, který uspokojí potřeby příjemců – odpoví jim na otázky, řeší důležité problémy, inspiruje k činnosti. 

Pravidelné publikování aktuálních obsahů je známkou, že jsme blízko očekávání potenciálních zákazníků. Texty musí být originální. Vyhýbejte se kopírování textů z jiných zdrojů, například ze stránky výrobce nebo konkurence. Používání cizích contentů je riskantní především s ohledem na vyhledávače – duplikování obsahu může výrazně zhoršit pozici e-shopu ve výsledcích vyhledávání. Originální obsah je takový, který podporuje představivost příjemce, ale stále zůstává srozumitelný. 

 1. Péče o vzhled textů 

Publikovaný obsah musí dobře vypadat. Základem je stručný úvod, rozdělení do odstavců oddělených vhodnými nadpisy. Pro zvýraznění nejdůležitějších částí používejte odrážky, tučné písmo nebo jednoduché tabulky.  

Přehledná struktura textu usnadňuje a zpříjemňuje jeho vnímání a zvyšuje šance, že návštěvník si celý text přečte. Poslední povinnou položkou je kontrola gramatiky, interpunkce a stylistiky.

S ohledem na formu a kvalitu obsahů zveřejněných na internetu, získává heslo, které posledních pár let slyšíme stále dokola – „content is the king” – zcela nový rozměr. Myslete na to, že způsob komunikace se zákazníky, buduje obraz vaší značky. A jak dobře víme, šaty dělají člověka a dobrý obsah dělá zboží.

Stránka používá soubory cookies za účelem vedení statistiky v souladu s podmínkami Ochrana osobních údajů.