fbpx

Hrubá marže – jak ji měřit v e‑commerce

Marže patří mezi základní finanční ukazatele, díky nimž lze určit kondici daného e-commerce. Poskytuje informace o tom, kterou část příjmů internetového obchodu lze vzhledem k výdajům považovat za ziskovou. Jednoduše řečeno – umožňuje zhodnotit skutečný zisk.

Jak vypočítat hrubou marži?

Výpočet hrubé marže vychází z následujícího vzorce:

marže\: hrubá = \dfrac{příjmy - výdaje\: na\: prodané\: zboží}{příjmy} *100\%

Nezapomeňte, že při analýze hrubé marže se mezi výdaje za prodané zboží považují všechny výdaje, které přímo souvisí se ziskem nebo s výrobou zboží – včetně výdajů na materiál, energie, práci apod. Ostatní náklady spojené s provozem e-commerce se v této fázi analýzy ve výpočtech nezohledňují, a to ani pokud jsou důležitou součástí celkových výdajů firmy.

Pokud jste například minulý měsíc vydělali 20 000 CZK a výdaje byly 13 000 CZK, hrubý zisk se rovná 7 000 CZK a hrubá marže 35 %.

Jak analyzovat hrubou marži?

Stručně řečeno – díky hrubé marži zjistíte, na kterém zboží vyděláváte a na kterém proděláváte. Hodnotu marže můžete považovat za přebytek, který po prodání zboží kompenzuje fixní náklady.

Pokud budeme vycházet z uvedeného příkladu – z každé vydělané koruny můžeme použít 36 haléřů na úhradu ostatních výdajů. Čím vyšší je hodnota hrubé marže, tím líp.

Stejně jako ostatní ukazatele je třeba i hrubou marži analyzovat v poměru k určitým časovým intervalům, průměrným výsledkům dosaženým v dané oblasti jinými subjekty nebo ve vztahu k různým kategoriím zboží v rámci stejného internetového obchodu.

  • specifické časové intervaly,
  • průměrné výsledky dosažené v daném odvětví jinými subjekty,
  • různé kategorie produktů uvnitř stejného internetového obchodu.

Stránka používá soubory cookies za účelem vedení statistiky v souladu s podmínkami Ochrana osobních údajů.