fbpx

Segmentacja użytkowników z użyciem grup predefiniowanych

Możliwość utworzenia w panelu użytkownika grup klientów w oparciu o istniejące grupy predefiniowane, np. klienci, którzy mają urodziny; klienci, którzy zrobili zakupy za kwotę X w czasie Y; klienci, którzy oglądali, ale nie kupili.

Segmentacja użytkowników na podstawie zdarzeń/wizyty na stronie z danym URL

Możliwość utworzenia w panelu użytkownika grup klientów na podstawie zdefiniowanych wcześniej zdarzeń (np. pierwszy zakup produktu z określonej kategorii) lub wizyty na stronie z daną frazą URL.

Pop-upy z ramkami rekomendacji

Możliwość wzbogacenia wybranego pop-upu o personalizowane ramki rekomendacji.

Pop-upy podstawowe

Pop-up powitalny (welcome), pop-up na stronie koszyka (z informacją o pozostawionych w koszyku produktach, wyświetlany użytkownikom, którzy chcą opuścić stronę sklepu bez sfinalizowania transakcji), cross-selling (wyświetlający użytkownikowi propozycje produktów uzupełniających ten, który dopiero dodał do koszyka), exit (wyświetlany użytkownikowi w momencie wykrycia przez system próby opuszczenia przez niego strony).

Liczba wysyłki newslettera: 6/mc

Możliwość wysłania newslettera do bazy kontaktów 6 razy w miesiącu.

Liczba wysyłki newslettera: 4/mc

Możliwość wysłania newslettera do bazy kontaktów 4 razy w miesiącu.

Edytor HTML i drag&drop wiadomości e-mail

Możliwość zbudowania szablonu wiadomości e-mail za pomocą edytora HTML lub drag&drop.

Kampania cykliczna: porzucony koszyk, potransakcyjna, remarketing

Możliwość wysyłki cyklicznej kampanii mailingowej w ramach scenariusza: porzucony koszyk, potransakcyjny cross-selling i remarketing po wizycie.

Newsletter rozszerzony z rekomendacjami produktowymi lub/i kodami promocyjnymi

Możliwość wzbogacenia newslettera o personalizowane ramki rekomendacji i/lub kody promocyjne.

Newsletter podstawowy

Możliwość wysyłki prostego, informacyjnego newslettera bez ramek rekomendacji.

Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych, zgodnie z Polityka prywatności.