fbpx

Akcjonariat

Znaczący akcjonariusz Liczba akcji i głosów na WZ Udział w kapitale zakładowym i głosach na WZ
Venture FIZ 1 249 300 49,5%
CBNC Capital Solutions Ltd 180 000 7,1%
Paweł Wyborski 185 719 7,4%
Q Free Trading Limited 123 500 4,9%
ACATIS Investments KVG mbH 240 800 9,5%
Pozostali 542 981 21,5%
Razem 2 522 300 100,0%

Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych, zgodnie z Polityka prywatności.